Yıl:2017   Sayı: 12   Alan: Çocuk ve Spor  

Evren Ebru ALTINCI
BİR FUTBOL KULÜBÜNÜN U9 KATEGORİSİNDEKİ FUTBOLCULARININ BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, Nisan 2017-Mayıs 2017 tarihleri arasında, bir futbol kulübünün U9 kategorisindeki, yaş ortalamaları 8.8±0.41 yıl olan 15 futbolcusunun beslenme durumlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya katılmayı kabul eden sporculara araştırmacı tarafından hazırlanan anamnez formları yüz yüze görüşme yöntemi ile doldurtulmuş, katılımcıların tamamı aile bireylerinin izni alınarak araştırmaya dâhil edilmiştir. Besin tüketimlerinin analizi için Beslenme Bilgi Sistemleri Paket Programı (BEBİS) 7.1 tam versiyonu kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada sporcuların %33.3’ünün antrenman yaptıkları günlerde, %53.3’ünün ise antrenmansız geçirilen gün içerisinde fazla enerji aldığı görülmektedir. Sporcuların protein alımlarının önerilen düzeyde, (antrenman günleri: %16.4±2.85; antrenmansız geçirilen gün: 15.13±2.89), karbonhidrat alımlarının önerilen düzeyin altında (%43.63±7.88; %44.8±4.94) ve yağ alımlarının ise önerilen düzeyin üstünde olduğu bulunmuştur (%39.9±7.06; %40,26.9±4.93). Sonuç: Pre-adölesan dönemdeki sporcuların, beslenme ile ilintili eksikliklerinin, genel sağlık durumuna ilişkin kısa ve uzun vadede ortaya çıkarabileceği problemlerin, düzenli aralıklarla yapılacak takip ve eğitimler ile önlenebilmesi mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Besin Tüketimi, Enerji Alım Düzeyi

Doi: 10.17359/ACED.2017.2.2

EVALUATION OF NUTRITIONAL SITUATION OF THE FOOTBALL PLAYERS AT THE U9 LEVEL OF A FOOTBALL CLUB
 
Aim: This study was conducted to determine the nutritional status of 15 soccer players in the U9 category of a football club, between April 2017 and May 2017 with a average age of 8.8 ± 0.41 years. Method: The anamnesis forms prepared by the researcher were filled with the face-to-face interview method, and all the participants were included in the survey with the permission of the family members. Nutritional Information Systems Package Program (BEBIS) 7.1 full version was used for analysis of food consumption. Data were evaluated using descriptive statistics in computer environment. Results: It is observed that 33.3% of the athletes in the study had more energy during the days they were training and 53.3% had more energy during the day without training. It was found that the protein intake of the athletes was below the recommended level of carbohydrate intake (43.63 ± 7.88%, 44.8 ± 4.94%) and the fat intake was higher (%39.9 ± 7.06%, 40.26.9 ± 4.93) than the recommended level (training days: 16.4 ± 2.85; days without training: 15.13 ± 2.89). Conclusion: It is possible that pre-adolescent athletes’ problems related to nutrition, short- and longterm problems related to general health status can be prevented by regular follow-up and trainings.

Keywords: Football, Food Consumption, Energy Intake Level

Doi: 10.17359/ACED.2017.2.2

Tam Metin