Yıl:2018   Sayı: 16   Alan: Aile ve Çocuk  

Bülent ŞEN
ÇOCUĞUN İYİLİK HALİ: BOŞANMA DAVALARINDA EBEVEYNLİK PLANININ ÖNEMİ
 
Dünyada ve ülkemizde boşanma oranları giderek artmaktadır. Ülkemizde 2017 yılında evlenen çiftlerin sayısı 569.459, aynı yıl içerisinde boşanan çiftlerin sayısı ise 128,411 olarak tespit edilmiştir. On yıl önce, 2007 yılında evlenen çiftlerin sayısı 638.311, aynı yıl içerisinde boşanan çiftlerin sayısı ise 94.219 olduğu görülmektedir. 2007-2017 tarihleri arasında boşanan çiftlerin sayısı 1 milyon 218 bin 458 olarak hesaplanmaktadır. Boşanan çiftlerin ortalama bir çocuğu olduğu göz önüne alındığında boşanmalardan etkilenen çocukların biyopsikososyal iyilik halleri için gerek hukuki gerekse sosyal hizmet açısından önleyici-koruyucu ve tedavi edici faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasına ihtiyaç olduğu görülmektedir. Boşanma kararından çocukların daha çok psikolojik olarak etkilendiği ve eşlerin bu durumun önemini kızgınlıkla verdikleri boşanma kararı sürecinde yeterince değerlendiremedikleri görülmektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 3. madde 1. bendine göre; “Çocuğu ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir”. Çocuğun iyilik haline ulaşılması, onun ihmalden, kötü muameleden uzak ve tam güven içerisinde bulunması anlamına gelmektedir. Çocuğun iyilik halinin oluşturulması ve devamı için boşanma dava kararları mutlaka ayrıntılı ebeveynlik planlarını kapsamalıdır. Bir ebeveynlik planında asgari olması gereken ana başlıklar; yaşam düzenlemeleri ve ebeveynlik programları, konut değerlendirmeleri, coğrafi değerlendirmeler, ortak şehirden ayrılma durumu, çocukla kişisel görüşme günlerinin düzenlenmesi, çocukla tatil, bayram ve özel günlerin düzenlenmesi, büyük ebeveynler ve geniş aile ile görüşme, sağlık hizmeti, özel ihtiyaçları olan çocuklar (engelli, süreğen hastalığı olan), eğitim, müfredat dışı etkinlikler, din, kültürel etkinlikler, seyahat, ebeveynler arası iletişim, ebeveynlik planında değişiklik yapma, problemlerin çözümü, boşanma uyum programlarına katılım ve diğer ebeveynlik konuları olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, İyilik Hali, Boşanma, Boşanma Davası, Ebeveynlik Planı, Sosyal Hizmet

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.2

CHILD WELL-BEING: THE IMPORTANCE OF PARENTHOOD PLAN IN DIVORCE CASE
 
Divorce rates in the world and in our country are increasing. In our country, the number of couples married in 2017 was 569.459, and the number of couples divorced in the same year was 128,411. Ten years ago, it was seen that the number of married couples in 2007 was 638.311, and the number of couples divorced in the same year was 94.219. The number of divorced couples between 2007-2017 is calculated as 1 million 218 thousand 458. These couples on average have one child. It seems that there is a need for the planning and implementation of preventive-protective and curative activities in terms of legal and social services in order to increase the biopsychosocial well-being of children affected by divorce. Children are more affected psychologically by the divorce process. It is seen that spouses do not adequately assess the significance of this situation in the angry decision process of divorce. According to Article 3 of the Convention on the Rights of Child; "In all activities that concern the child, the child's well-being is the basic idea". Achieving child well-being means that a child is safe from child neglect, maltreatment and give full confidence. Decisions on divorce proceedings for the child's well-being and continuity must include detailed parenting plans. The main topics that should be minimal in a parenting plan are; living arrangements and parenting programs, housing assessments, geographical assessments, departure from the common city, arrangement of personal interviews with children, arrangement of holidays, special days with children, meeting with grandparents and extended family, children with special needs, education, curriculum extracurricular activities, religion, cultural events, travel, communication between parents, changing parenting plan, solving problems, participating in divorce adjustment programs, other parenting issues.

Keywords: Child, Well-Being, Divorce, Divorce Case, Parenting Plan, Social Work

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.2

Tam Metin