Yıl:2015   Sayı: 6   Alan: Çocuk Gelişimi  

Hande GÜNGÖR, Hülya Gülay OGELMAN, Hatice ERTEN SARIKAYA, Özlem KÖRÜKÇÜ
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARI VE MOBİL ARAÇLAR
 
Özellikle 90’lı yıllarda başlayan internet dünyasındaki gelişim ve hızlandırdığı donanım teknolojilerindeki yenilikçilik, günlük hayatımızın her aşamasını etkilemeye başlamıştır. Özellikle taşınabilir bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların hızla yaygınlaşması, bu teknolojilere her yaşta bireyin erişimini kolaylaştırmaktadır. Sosyal ağlar başta olmak üzere birçok cazip oyun, e-ticaret ve içerik sitelerinin gelişimi ve mobil platformlar üzerinde oldukça kolay erişilebilir olması, çevremizdeki birçok bireyin bu teknolojilere neredeyse bağımlı olarak yaşaması durumunu ortaya çıkarmıştır. Çocukların artan bir biçimde bu teknolojilere olan ilgisinden ve bu teknolojik araçları kullanırken harcadıkları zamanın kalitesinden endişe duyan ebeveyn sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ancak, bazı araştırmacılar ise mobil teknolojilerinin kullanımının bireyin gelişiminde neredeyse sınırsız potansiyel yarattığı görüşünü desteklemektedir. Alan yazında genel olarak teknoloji kullanımının olumlu ve olumsuz etkileri üzerine çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Alan yazındaki bazı araştırmalarda mobil araçların doğru kullanımı ile çocuğun fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimini desteklediği, mobil araçların çocukların iletişim becerilerini olumlu yönde etkilediği, çocukların daha etkileşimli düşünme ve çıkarım yapma kabiliyetini artırdığı gibi olumlu özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Fakat alan yazındaki bazı araştırmalar da ise mobil araçların, çocuklar yalnız oynadıkları için sosyal gelişimlerini risk altına aldığı, teknolojinin gerçek ve ilk deneyimden daha çok sanal, ikinci el ve ekran tabanlı bir deneyim sunduğu, teknolojik araçların pazarlamasının sinsice yapıldığı ve çocukları etkisi altına aldığı, çocukların zekâ gelişimleri olumsuz etkilediği, bu araçların kullanımı çocuklara pasif olmayı teşvik ettiği için çocuğun yaratıcılığını ve dil gelişimini sınırlandırdığı, sağlığını olumsuz etkilediği, aile etkileşimlerini engellediği yönünde olumsuz özelliklerinin vurgulandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mobil Araç, Okul Öncesi Dönem Çocukları, Teknoloji kullanımı, Teknoloji

Doi: 10.17359/ACED.2015611162

PRESCHOOL CHILDREN AND MOBILE DEVICES
 
The development in the internet world that especially started during the 1990s and the innovativeness in hardware technologies accelerated have started to affect every phase of our daily life. Especially the rapid proliferation of portable computers, tablets, and smart phones enables individuals from all ages to access these technologies. The development of primarily the social networks and a number of attractive game, e-commerce and content sites and their easily accessibility on mobile platforms have caused individuals to be almost dependent on these technologies. There is an increasing number of parents who are anxious about the increasing interest of children to these technologies and the quality of time they spend while using these technological devices. However, some researchers support the opinion that the use of mobile technologies creates an almost limitless potential in the development of individuals. Examining the literature, there have been numerous studies on positive and negative effects of the use of technology in general. Some of the studies in literature have showed that mobile devices have positive properties; for instance, the accurate use of mobile devices supports physical, social, and cognitive development of children, mobile devices positively affect the communication skills of children and enable them to think more interactively and increase their deduction capability. On the other hand, some other studies in literature have emphasised their negative properties; for example, mobile devices risk the social development of children as they play alone, the technology offers a virtual, second-hand and screen-based experience rather than a real and first experience, the technological devices are commercialised mischievously and they affect children (especially their intelligence development negatively), the use of these devices restricts the creativity and language development of children, affects their health negatively, and disables the family interactions as they encourage them to be passive.

Keywords: Mobile Device, Preschool Children, Use of Technology, Technology

Doi: 10.17359/ACED.2015611162

Tam Metin