Yıl:2014   Sayı: 3   Alan: Çocuk ve Sağlık  

Gülşah HÜR, Nesrin Şen CELASİN
TAMAMLAYICI BESİNLERE GEÇİŞİN ÖNEMİ VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ
 
Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesinde yeterli ve dengeli beslenmesi oldukça önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çocukların en iyi şekilde büyüme ve gelişmesi için ilk altı ay sadece anne sütü, sonrasında da artan beslenme gereksinimlerini karşılamak için yeterli ve güvenli bir şekilde hazırlanmış tamamlayıcı besinler ile anne sütünün iki yaşına kadar devam edilmesini önermektedir. Ülkemizde anne sütü ile besleme davranışı oldukça yaygın olmasına karşın bu davranışın sürdürülmesi ve tamamlayıcı besinlere geçiş konusunda yetersizlikler vardır. 0-1 yaş dönemi, anne sütü ile beslenmeden tamamlayıcı besinlere ve daha sonrasında da erişkin tipi beslenmeye geçişi kapsayan ayrıcalıklı bir dönemdir. Geçiş dönemi beslenmesinde ailenin hatalı yaklaşımları çocukta ciddi sağlık problemlerine hatta ölümlere sebep olabilmektedir. Mevcut literatürün taranması ile hazırlanan bu derlemenin amacı, tamamlayıcı besinlere geçişin önemini vurgulamak ve konuya dikkat çekmektir.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı Besinler, Tamamlayıcı Besinlere Geçiş, Tamamlayıcı Beslenme

Doi: 10.17359/ACED.201439234

THE IMPORTANCE OF TRANSITION TO COMPLEMENTARY FOODS AND ASSESSMENT OF THE SITUATION
 
Adequate and balanced nutrition for children's healthy growth and development is very important. The World Health Organization (WHO) suggests only breast milk for the first six months, adequately and safely prepared complementary foods to meet the increased nutritional requirements and to continue breastfeeding up to two years for children's optimal growth and development. In our country, it is quite common in breastfeeding behavior but there are deficiencies about resuming this behaviour and transition to complementary foods. 0-1 age period is a privileged period which covers feeding with breast milk, transition to complementary foods and adult-type diet. In the nutrition of transition periods, erroneous approach of the family may lead to serious health problems in children and can cause to deaths. The purpose of this review, which is a literature compliation, is to emphasize the importance of the transition to complementary foods and point out the subject.

Keywords: Complementary Foods, Transition To Complementary Foods, Complementary Feeding

Doi: 10.17359/ACED.201439234

Tam Metin