Yıl:2019   Sayı: 18   Alan: Çocuk ve Sağlık  

Nurten ELKİN
YENİDOĞAN TARAMA PROGRAMLARININ ÖNEMİ
 
Yenidoğan tarama programları, tüm dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halk sağlığı programları içerisinde çok önemli yeri olan koruyucu sağlık hizmetleridir. Sağlık taramaları hastalıkların erken tanınması ve buna bağlı olarak hastalık ve ölümlerin azaltılması amacıyla sağlıklı insanlara düzenli aralıklarla uygulanan programlardır. Ülkemizde yapılan yenidoğan tarama programları; Yenidoğan Tarama Programı (NTP), Yenidoğan İşitme Taraması Programı (YİTP), Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD) Tarama Programı ve Ulusal Görme Tarama Programıdır. Bu taramalardaki hastalıkların erken teşhis ve tedavisi sağlanmaktadır. Yürütülen bu tarama programları bir ülkenin önemli sağlık göstergelerinden olan bebek ölüm hızının düşürülmesi ve bebeklerin sağlıklı bir birey olarak yaşam sürmelerinde çok önemlidir. Bu nedenle biz sağlıkçıların doğum öncesi ile doğum sonrası dönemde annelere bu tarama programları ve önemi konusunda gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerini en iyi şekilde vermemiz gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Tarama, Yenidoğan

Doi: 10.17359/ACED.2019.17.2

THE IMPORTANCE OF NEWBORN SCREENING PROGRAMS
 
Newborn screening programs are protective health services that have a very important place in public health programs in developed and developing countries all over the world. Health scans are programs that are applied to healthy people at regular intervals for the early recognition of diseases and related diseases and deaths. Newborn screening programs performed in our country; Neonatal Screening Program (NTP), Neonatal Hearing Screening Program (YITP), Developmental Dysplasia (DDH) Screening Program and National Vision Screening Program. Early diagnosis and treatment of diseases in these scans are provided. These screening programs are very important in lowering the infant mortality rate, which is one of the important health indicators of a country, and the survival of babies as a healthy individual. For this reason, we need to provide the best training and consultancy services to the mothers in terms of the importance of these screening programs and their importance in the prenatal and postnatal period.

Keywords: Health, Screening, Newborn

Doi: 10.17359/ACED.2019.17.2

Tam Metin