Yıl: 2019   Sayı: 18

Sevgi COŞKUN KESKİN, Ayça ORHAN, Deniz YÜCEER
1- ÇOCUK METAFORLARINDA TERÖR

Doi: 10.17359/ACED.2019.18.1
  Özet   Tam Metin
Nurten ELKİN
2- YENİDOĞAN TARAMA PROGRAMLARININ ÖNEMİ

Doi: 10.17359/ACED.2019.17.2
  Özet   Tam Metin
Didem EMRE BOLATBAŞ, Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI
3- BİR OLGU SUNUMU: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU RİSKİ TAŞIYAN ÇOCUĞA UYGULANAN EV MERKEZLİ VE OYUN TEMELLİ ERKEN MÜDAHALE

Doi: 10.17359/ACED.2019.17.3
  Özet   Tam Metin
Saliha ÇETİN SULTANOĞLU, Müdriye YILDIZ BIÇAKCI
4- TUVALET EĞİTİMİNE YÖNELİK ANNELERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17359/ACED.2019.17.4
  Özet   Tam Metin