Yıl: 2017   Sayı: 13

Özlem DEMİREL BOZKURT, Yeşim PARLAK
1- REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN HPV ENFEKSİYONU VE AŞISINA YÖNELİK BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ

Doi: 10.17359/ACED.2017.3.4
  Özet   Tam Metin
Döndü Neslihan BAY
2- OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUKLARIN YAZIYI TANIMA VE AYIRT ETME BECERİSİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17359/ACED.2017.3.3
  Özet   Tam Metin
Ersan ERSOY
3- SOSYAL AĞLARIN GENÇLERİN SOSYALLEŞMESİNE VE PEDAGOJİK GELİŞİMİNE ETKİSİ

Doi: 10.17359/ACED.2017.3.2
  Özet   Tam Metin
İlkay ŞAHİN
4- SOSYAL GERÇEKLİK, BİLİMSEL KRİZ VE PERİFERİ

Doi: 10.17359/ACED.2017.3.1
  Özet   Tam Metin