Yıl: 2018   Sayı: 16

Derya ADIBELLİ, Fatma DAĞLI, Nagihan YILMAZ
1- THE EFFECT OF DEVELOPING TECHNOLOGY ON FAMILY RELATIONS

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.7
  Özet   Tam Metin
Esra ÜNLÜER, Rengin ZEMBAT
2- ESTETİK EĞİTİM PROGRAMININ BEŞ YAŞ ÇOCUKLARIN GÖRSEL ALGI GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.4
  Özet   Tam Metin
Gözdenur IŞIKÇI BAŞKAYA, Hasibe ÖZLEN DEMİRCAN
3- AİLELERLE ÇALIŞMA ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.5
  Özet   Tam Metin
Nurgül KARAKURT, Meltem ORAL
4- PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBERLİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.6
  Özet   Tam Metin
Bülent ŞEN
5- ÇOCUĞUN İYİLİK HALİ: BOŞANMA DAVALARINDA EBEVEYNLİK PLANININ ÖNEMİ

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.2
  Özet   Tam Metin
İsmail YAŞARTÜRK, Ayşe Güler KÜÇÜKTURAN, Şıhmehmet ERDEN, Arzu AGİN, Yavuz YILDIRIM
6- SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.9
  Özet   Tam Metin
Belgin KUYUMCUOĞLU
7- ENSTRÜMAN EĞİTİMİNİN AKADEMİK VE SOSYAL BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ – LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.8
  Özet   Tam Metin
Nazlı DOĞAN, Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI
8- PREMATÜRE BEBEĞİN GELİŞİMİNDE AİLE MERKEZLİ, ETKİLEŞİMLİ ERKEN MÜDAHALE PROGRAMININ ETKİSİ

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.1
  Özet   Tam Metin
Mehmet YİĞİT ERSOYDAN, Harun ŞAHİN, Fatma ÇALIŞANDEMİR
9- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİK ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.3
  Özet   Tam Metin