Yıl: 2013   Sayı: 1

Arzu ÖZYÜREK, İsa ÖZKAN, Zuhal BEGDE, Süleyman CİVLİZ
1- PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİ VE OKUL ÖNCESİ YAŞ GRUBU ÇOCUKLARLA “TELEVİZYON PROJESİ”NİN UYGULANMASI

Doi: 10.17359/ACED.2013019216
  Özet   Tam Metin
Gül KADAN, Hatice ERTEN, Hülya Gülay OGELMAN
2- HASTA ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI ANNE KABUL REDDİ İLE ANNELERİNİN KABUL RED DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Doi: 10.17359/ACED.2013019217
  Özet   Tam Metin
Esra SARICA, Zeliha YAZICI
3- EBEVEYNLERİN SOSYAL SORUN ÇÖZME BECERİLERİYLE ÇOCUKLARIN BENLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Doi: 10.17359/ACED.2013019218
  Özet   Tam Metin
Münevver CAN YAŞAR, Gözde İNAL KIZILTEPE, Özgün UYANIK
4- FARKLI SOSYOEKONOMİK DÜZEYDEKİ ANNELERİN ÇOCUKLARININ PROBLEM DAVRANIŞLARIYLA BAŞA ÇIKMA YOLLARININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17359/ACED.2013019214
  Özet   Tam Metin
Dilek TUNA CESİM, Murat KORKMAZ, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Gökşen ARAS
5- SINIF TEKRARI YAPAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN BAŞARISIZLIK NEDENLERİNİN ÇALIŞMA DAVRANIŞI VE SINAV KAYGISI DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ UYGULAMALI ANKARA ÖRNEĞİ

Doi: 10.17359/ACED.2013019221
  Özet   Tam Metin
Emrah CERİT, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Ali AĞILÖNÜ, Fatih EVLİ, Meltem EVLİ
6- MUĞLA VALİ HÜSEYİN AKSOY ÇOCUK YUVASINDA BARINAN ÇOCUKLARA REKREATİF ETKİNLİK OLARAK UYGULANAN HALK OYUNLARI ÇALIŞMASININ BAZI FİZİKSEL GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Doi: 10.17359/ACED.2013019220
  Özet   Tam Metin
Hakan ÇAKIR
7- ÇOCUK ODA TASARIM İLKELERİ ve UYGULAMALI ÖRNEĞİ

Doi: 10.17359/ACED.2013019219
  Özet   Tam Metin
Ahmet ATALAY, A.Kürşad AKBULUT,Ali Serdar YÜCEL
8- BİREYLERİN SOSYAL ALGI VE SOSYALLEŞME DÜZEYLERİNİN GELİŞİMİNDE REKREASYONEL UYGULAMALARIN ÖNEMİ

Doi: 10.17359/ACED.2013019222
  Özet   Tam Metin
Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN, Didem TÜRKOĞLU
9- OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLLERİNİ ALGILAMALARI İLE ÇOCUKLARININ DAVRANIŞ PROBLEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17359/ACED.2013019215
  Özet   Tam Metin