Yıl: 2013   Sayı: 2

Funda ÖZPULAT, Birsen BİLGİN SİVRİ
1- İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İLK YARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Doi: 10.17359/ACED.201329224
  Özet   Tam Metin
Fatma ARPACI, Şadan TOKYÜREK, Nedime ŞANLI
2- BOŞANMALARIN AZALTILMASI VE AİLENİN KORUNMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

Doi: 10.17359/ACED.201329223
  Özet   Tam Metin
Didem TÜRKOĞLU, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN
3- ÜNİVERSİTELERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMLARINDA “ÇOCUK HAKLARI” DERSİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17359/ACED.201329226
  Özet   Tam Metin
Yasemin AYDOĞAN, Arzu ÖZYÜREK
4- OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA ŞİDDET DAVRANIŞLARI

Doi: 10.17359/ACED.201329225
  Özet   Tam Metin
Özlem YURT , Esra ÖMEROĞLU
5- 60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN BİLİM ÖĞRENMEYİ DEĞERLENDİRME TESTİ’NİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Doi: 10.17359/ACED.201329227
  Özet   Tam Metin