Yıl: 2014   Sayı: 3

Fatma ARPACI
1- İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ (7-14 YAŞ) BİREYLERİN EVLE İLGİLİ İŞLERE KATILMA DURUMUNUN İNCELENMESİ

Doi: 10.17359/ACED.201439231
  Özet   Tam Metin
Yücel GELİŞLİ, Elçin YAZICI
2- TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ NİNNİLERİN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Doi: 10.17359/ACED.201439235
  Özet   Tam Metin
Mehmet TAŞPINAR
3- KADIN İŞGÜCÜNÜN MESLEKİ EĞİTİMİ

Doi: 10.17359/ACED.20189233
  Özet   Tam Metin
Gülçin ÖZALP GERÇEKER, Ayşe KAHRAMAN, Figen YARDIMCI, Bahire BOLIŞIK
4- İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARINI OYNAMA DURUMLARININ VE ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17359/ACED.201439232
  Özet   Tam Metin
Fahri SEZER, Fatih SAĞAY
5- BİLGİSAYAR VE TELEVİZYON KULLANIMININ LİSE GENÇLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

Doi: 10.17359/ACED.201439229
  Özet   Tam Metin
Zekavet KABASAKAL, Gökmen ARSLAN
6- ERGENLİKTE GÖRÜLEN ANTİ-SOSYAL DAVRANIŞLAR, PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE AİLE SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Doi: 10.17359/ACED.201439230
  Özet   Tam Metin
Songül GİREN, Muhammed ÖZTÜRK
7- BABALARIN EBEVEYNLİK ALGILARI İLE ÇOCUKLARININ PROBLEM DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17359/ACED.201439228
  Özet   Tam Metin
Gülşah HÜR, Nesrin Şen CELASİN
8- TAMAMLAYICI BESİNLERE GEÇİŞİN ÖNEMİ VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Doi: 10.17359/ACED.201439234
  Özet   Tam Metin
Arzu ÖZYÜREK, Zeynep Seda ÇAVUŞ
9- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMLARI İLE ÖĞRETMENLİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17359/ACED.201439236
  Özet   Tam Metin