Yıl: 2015   Sayı: 6

Durmuş Ali ARSLAN, Gülten ARSLAN, Aysun ÖZER, Sadettin BAŞTÜRK
1- TÜRK TOPLUMUNDA AİLE KURUMUNUN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Doi: 10.17359/ACED.2015611168
  Özet   Tam Metin
Ahmet AKIN, Banu YILDIZ, Umran AKIN
2- YAKIN İLİŞKİLERDE ŞİDDET SORUMLULUĞU ALGISI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Doi: 10.17359/ACED.2015611167
  Özet   Tam Metin
Öznur TULUNAY ATEŞ, Bekir BULUÇ
3- SINIFTA MOTİVASYON YÖNELİMLERİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Doi: 10.17359/ACED.2015611165
  Özet   Tam Metin
Şermin METİN, Selvinaz SAÇAN
4- ÇOCUK OYUNCAKLARININ KÜLTÜR AKTARIMINDA YERİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17359/ACED.2015611161
  Özet   Tam Metin
Arzu ÖZYÜREK
5- OKUL ÖNCESİ DÖNEM KAYNAŞTIRMA UYGULAMASINA ÇOCUK, VELİ VE EĞİTİMCİ BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17359/ACED.2015611163
  Özet   Tam Metin
Hande GÜNGÖR, Hülya Gülay OGELMAN, Hatice ERTEN SARIKAYA, Özlem KÖRÜKÇÜ
6- OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARI VE MOBİL ARAÇLAR

Doi: 10.17359/ACED.2015611162
  Özet   Tam Metin
Arzu DEMİRCAN, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN, Hatice ÖZASLAN
7- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYO İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17359/ACED.2015611164
  Özet   Tam Metin
Ercan ŞAHBUDAK
8- TÜRK OKUYUCU KİTLESİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE OKUMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN SOSYOLOJİK ANALİZİ

Doi: 10.17359/ACED.2015611166
  Özet   Tam Metin