Year:2015   Issue: 7   Area: Child Education  

Esra ÖMEROGLU, Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Yasemin AYDOĞAN, Mehtap ÇAKAN, Arzu ÖZYÜREK, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Yunus GÜNİNDİ, Aysel ÇOBAN, Özlem YURT, Hakan KOĞAR, Seda KARAYOL
THE EVALUATION OF THE PILOT STUDY OF PRESCHOOL SOCIAL SKILLS EDUCATION PROGRAMME
 
In this study, it was aimed to test the effects of social skills education programme draft, which is designed for 36-60 month old or above age groups, on children’s social skills, as a part of “the Preschool Social Skills Support Project (OSBED)” which is carried out by Gazi University, supported by TUBITAK, and in which Ministry of National Education has the client position. The pre-test post-test control unbalanced grouped experimental method was utilized in the study. The test group consisted of the 36-66 months old and above children (n=444) whose teachers participated in the training for OSBED educators. The control group consisted of students (n=104) whose teachers worked in schools, where no such study was conducted before, near the schools with the teachers in the test group. Starting before the study and after the study, there was a higher increase in the social skills of the children who participated in the study compared to the children who did not. It is seen that education programs based on social skills and aimed at developing the social skills of children should be prepared from the beginning of preschool period, and such applications should be conducted in so all children may benefit from these programs.

Keywords: Preschool Period, Social Skills Development, Social Skills Education Program

Doi: 10.17359/ACED.2015714079

OKUL ÖNCESİ SOSYAL BECERİ EĞİTİM PROGRAMI PİLOT ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müşteri kurum olduğu, Gazi Üniversitesi’nin yürütücülüğünde TÜBİTAK destekli “Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi-OSBEP” kapsamında, okul öncesi 36 ay-60 ay ve üzeri yaş grubu çocuklar için oluşturulan taslak sosyal beceri eğitim programının çocukların sosyal becerileri üzerindeki etkilerini test etmek amaçlanmıştır. Çalışmada ön-test son-test kontrol denkleştirilmemiş gruplu deneysel yöntem kullanılmıştır. Deney grubu, OSBEP eğiticilerin eğitimi programına katılan okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında bulunan 36 ay-66 ay ve üzeri çocuklardan (n=444) oluşmuştur. Kontrol grubu ise sınıflarında sosyal becerilerin geliştirilmesine yönelik bir program uygulanmayan ve deney grubunda yer alan öğretmenlerin görev yaptıkları okullara yakın okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarındaki çocuklarından (n=104) oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda sosyal beceri eğitim programına dahil edilen çocukların sosyal becerilerinde, böyle bir programa katılmayan çocuklara göre uygulama öncesinden uygulama sonrasına daha fazla bir artış olduğu saptanmıştır. Okul öncesi dönemden itibaren, çocukların sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik sosyal beceri temelli eğitim programları hazırlanması ve bu programlardan tüm çocukların faydalanmasını sağlayacak uygulamaların yürütülmesi gerektiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Sosyal Beceri Gelişimi, Sosyal Beceri Eğitim Programı

Doi: 10.17359/ACED.2015714079

Tam Metin